Lecturus Junior

Platforma e-learningowa stworzona przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zdalnym nauczaniu.

Lecturus Junior projekt w ramach Lecturus Sp. z o.o. Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego.

Korzystamy z autorskich i innowacyjnych metod nauczania, umożliwiających skuteczne przygotowanie dzieci i młodzież do najważniejszych egzaminów w początkowym etapie edukacji: egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Marek Grzywna